Scope 12 Zonnepanelen Inspectie

Een veilige installatie met de Scope 12 keuring

Bedrijven met zonnepanelen dienen in de meeste gevallen bij verzekeraars aan te tonen dat de PV-installatie veilig gemonteerd is. Door periodiek de PV-installatie te laten controleren door middel van een Scope 12 inspectie kan de veiligheid gewaarborgd worden. Hiermee zorg je voor een veilige werkomgeving voor jou en jouw werknemers en is het mogelijk om een verzekering af te sluiten.

Wat is een Scope 12 keuring?

Scope 12 is een complete inspectie van de zonnestroominstallatie. De inspectieregeling is in 2019 in het leven geroepen door aanhoudende problemen met de kwaliteit van zonnepaneelinstallaties. Waar voorheen een installatie op verschillende onderdelen en verschillende regels gecontroleerd werd, zijn deze regelingen in SCIOS Scope 12 samengevoegd tot één duidelijk format. Volgens de Scope 12 richtlijnen zijn er twee verschillende manieren van inspectie: De Eerste Bijzondere Inspectie (EBI) en de Periodieke Inspectie (PI). Een EBI is noodzakelijk wanneer een installatie nooit eerder aan een Scope 12 inspectie onderworpen is. Daarna vindt om de 3 tot 5 jaar de Periodieke Inspectie plaats.

Contact opnemen